ورزش هوایی

ورزش های هوایی مانند پاراگالیدر را فرا بگیرید

Byte - - News -

پیشنهاد ســوم لینکدونی این هفته درباره ورزش های هوایی می باشد. وب سایت انجمن ورزش های هوایی ایران شامل بخش هایی همچون اخبار و رویدادها، اخبار بانوان، مسابقات و جشنواره ها، آموزش، مربیان، فرم ها و مدارک می شود. در این وب سایت می توانید از جدیدترین خبرهای ورزش های هوایی مطلع شده، از زمان و مکان مسابقات و جشنواره های داخلی و خارجی آگاه شده و تحت آموزش و تعلیم انواع ورزش های هوایی مانند پاراگالیدر قرار گیرید. ضمن اینکه در این وب سایت با مربیان برتر رشته های مختلف ورزش های هوایی ایران آشنا شده و سایت های پروازی کشور را خواهید شناخت . www.iranairsports.net

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.