به زیستن

خدمات و امکانات سازمان بهزیستی کشور را بشناسید

Byte - - News -

به مناسبت روز بهزیستی، لینکدونی بعدی این هفته را به پورتال سازمان بهزیستی کشور اختصاص داده ایم. در این وب ســایت می توانید با تاریخچه این سازمان، قانون تاسیس و نمودار سازمانی آن آشــنا شده، قوانین و مقررات آن را شناخته و زیر مجموعه های آن را بشناســید. همچنین در این وب ســایت از اخبار ستادی و استانی سازمان مطلع شده و از مناقصات و مزایدات سازمان آگاه می شوید. از دیگر بخش های این وب ســایت می توان به اطالعیه ها، انتصابات، بهزیستی در رسانه، شناسنامه خدمات، پاسخگویی به شــکایات، دانلود نرم افزار، انتقاد و پیشنهادات، اولویت های پژوهشی، اطالعات مراکز بهزیستی و مدیریت عملکرد اشاره کرد. www.behzisti.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.