کوه و طبیعت

به تماشای فیلم های سینمایی با موضوع کوهنوردی بنشینید

Byte - - NEWS -

پیشــنهاد بعدی این هفته درباره ورزش کوهنوردی می باشد . در وب سایت سلوچ می توانید کوهنوردی و سنگنوردی را به صورت تصویری آموزش دیده، با نکات فنی و پزشکی کوهستان آشنا شــده و ویدئوهای سالمتی را تماشا نمایید . همچنین در این سایت کوه های ایران را شناخته و راهنمای صعود به قله ها را در اختیار داشته و ویدئوهای مختلف در موضوعاتی نظیر سینمایی، مستند، سالمتی، تکنولوژی، طبیعت زیبا، محیط زیســت و هیجان و آدرنالین را دانلود خواهید کرد . از دیگر بخش های این وب سایت می توان به دل نوشته، تکنولوژی و راهنمای خرید لوازم کوهنوردی اشاره کرد . www.soluch.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.