سینمای کالسیک

با تاریخچه دوبالژ سینمای ایران و جهان آشنا شوید

Byte - - NEWS -

آخرین لینکدونی این هفته به یک ســایت تخصصی درباره دوبله فیلم و ســینمای کالسیک اختصاص دارد . وب سایت سینما کالسیک از بخش های مختلفی همچون پرتال، آپلودسنتر، فهرست فیلم های دانشنامه، دانشنامه دوبله فیلم های خارجی و دانشــنامه دوبله فیلم های ایرانی تشکیل شده است . از دیگر بخش های این وب سایت تخصصی می توان به جعبه پیام انجمن، گیشه سینما، سالن دوبالژ ایران، سالن سینمای کالسیک، سالن سینما، تلویزیون و رادیو در ایران، سالن موسیقی و ادبیات، لژ مخصوص و کلمات کلیدی، شبکه های اجتماعی و گروه های کاربری اشاره کرد . www.cinemaclassic.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.