آنالیز حرارتی

سیستم های خنک کننده مدارها و قطعات را طراحی کنید

Byte - - NEWS -

پیشــنهاد نرم افزاری بعدی این هفته به مجموعه نــرم افزارهای آنالیز حرارت و طراحی سیســتمهای خنککننده برای مدارها و قطعات الکترونیکی اختصاص دارد . FloTHERM مجموعه ابــزاری کامل برای انجام آنالیزهــای حرارتی و طراحی سیســتمهای خنککننده برای مدارها و قطعات الکترونیکی بوده که کاربرد وسیعی در مهندســی الکترونیک و طراحی سیســتمهای Cooling دارد . این نرم افزار از پیشــرفتهترین تکنیکها برای پیشبینی و آنالیز جریان هوا، دما و انتقال حرارت در اجزای مختلف مدارها و قطعات بهره میبرد . به عالوه نرم افزارهای این مجموعه از بهترین انتخابهای پیش رو برای یکپارچه شــدن با MCAD‬ و ‪EDA هستند . نرم افزارهای این شــرکت دارای کاربران زیادی در سرتاسر دنیا هستند که همین امر آنها را به بهترینها در نوع خود تبدیل کرده است. حجم فایل : 249 مگابایت www.mentor.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.