زمان خود را برای عکاسی مدیریت کنید

Byte - - NEWS -

در گذشته نه چندان دور زمانی که دوربین آنالوگ را بر میداشتیم برای عکاسی بیرون میرفتیم حواسمان به این بود که مبادا عکس اضافهای بگیریم و فیلم دوربینمان تمام شود. امروزه با وجود دوربینهای دیجیتال بیشتر از آن که به فکر حافظه ذخیره عکس باشیم باید به فکر باتری دوربین خود باشیم! دنیای دیجیتال خیلی چیزها را تغییر داد و عکاسی هم که وابستگی شدیدی به ابزار دارد از این قاعده مستثنی نیست. در گذشته پس از پایان عکاسی زمان و هزینه نسبتا زیادی را باید برای دیدن نتیجه کار صرف میکردیم و گاهی هم این نتیجه اصال آنطور که تصورش را میکردیم خوب از کار در نمیآمد. امروزه با لطف فناوری میتوانیم نتیجه کار را بعد از فشردن دکمه شاتر ببینیم و اگر خوشمان نیامد دوباره و دوباره عکاسی کنیم. درست است که زمان انتظار دیدن یک عکس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است اما همین امر سبب شده دقت الزم در زمان عکاسی هم به میزان قابل توجهی کاهش یابد. عدم دقت و این که گرفتن عکس عمال هزینهای ندارد باعث شده ما با انبوهی از عکسهای بال استفاده مواجه باشیم که در گذر زمان مدیریت آنها تقریبا غیر ممکن است. آیا تا به حال به این فکر کردهاید که چند درصد از عکسهای خود را بعد از گرفتن استفاده کردهاید یا مثال در شبکههای اجتماعی و ... به اشتراک گذاشتهاید؟ حقیقیت این است که آسان شدن فرآیند عکاسی باعث شده کمیت به کیفیت غلبه کند و برای کسانی که بهصورت حرفهای عکاسی میکنند این اتفاق میتواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود. به عنوان یک عکاس حرفهای که معموال در فرمت خام عکاسی میکنید حداقل به دپ نسخه از عکس احتیاج دارید. اول نسخه خام و دوم نسخه ادیتشده و به شکل درآمده(هر چند

jpg که معموال عکاسها بیش از اینها از عکسهای خود آرشیو میکنند.) اگر بعد از هر بار عکاسی به دستهبندی عکسهای خود نپردازید و عکسهای اضافه را حذف نکنید پس از مدتی دچار بحران میشوید و حتی ممکن است بسیاری از عکسهای خوب و ارزشمند خود را هم در میان هزاران عکس گم کنید و به فراموشی بسپارید، پس یادتان باشد همیشه در اولین فرصت بعد از عکاسی به مرتب کردن آنها بپردازید و آنها را ویرایش کنید چرا که بعد از مدتی عمال این کار غیر ممکن میشود. اگر تا به حال این کار را نکردهاید حتما به فکر باشید تا ال اقل برای عکسهای جدیدتان این کار را انجام دهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.