دختر5ساله

Iran Newspaper - - News -

دختر 5 ساله عرب در مسابقه آشپزی شارجه برنده جایزه بهترین آشپز شد.بهگزارش خلیجنیوز، «جاهن رضان» در میان کودکان شرکتکننده در رقابت آشپزی کودکان در شارجه خوش درخشید و بهترین غذای خود را برای داوران آماده کرد. بنا بر اخبار منتشر شده این دختر 5 ساله در پختن غذا، دسر و کیک بستنی بسیار ماهر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.