ترامپدرمنگنه

Iran Newspaper - - NEWS -

هــزاران نفر در نیویورک به خیابانها رفتند و از تحقیقات درباره ارتباط کمپین دونالد ترامپ با روسیه در انتخابات 2016 حمایت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.