اجرای رهنما در فرهنگسرای نیاوران

Iran Newspaper - - News -

مانی رهنما همراه با یک نوازنده شناخته شده پیانو روزهای ششم و هفتم دیماه سالجاری کنسرت «شب آوازی با پیانو» را در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار میکنند. در این اجرای زنده رضا تاجبخش از نوازندگان شــناخته شــده پیانو که طی سالهای گذشته فعالیتهای زیادی را با خوانندگان پاپ کشورمان بهعنوان نوازنده پیانو و رهبر ارکستر انجام داده، مانی رهنما را همراهی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.