بختیاری و جمشیدی در یک نمایش جدید

Iran Newspaper - - News -

«شــب»، محصولــی از کمپانی دیار بر اســاس طرحی از رســول کاهانــی بزودی روی صحنه میرود. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی صحرا فتحی با بازی بهنوش بختیاری و ســروش جمشیدی بزودی در یکی از تماشاخانههای تهران روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.