بازگشت بازیگر مشهور فرانسوی به «جیمزباند»

Iran Newspaper - - News -

«لیا ســدو» بازیگر مشــهور فرانســوی که نقش مدلین سوان روانشناس را در فیلم «اسپکتر» از مجموعه فیلمهای جیمز باند بازی کرده بود بار دیگر این نقش را در فیلم جدید جیمز باند بازی میکند. آنطور که در خبرمهر به نقل از ورایتی آمده، «ایون پروداکشنز» کمپانــی تولیدکننده فیلمهای جیمز باند، در کنار ســدو ۲ بازیگــر زن دیگر را نیز انتخــاب خواهد کــرد، یکی بازیگری که نقش کارگــزار ۶IM را بــازی کند و بازیگر دیگری که نقش زن مرموز فیلم را ایفا کند. گفته میشود کری فوکوناگا کارگردان و فیلمنامه نویس این فیلم، فیلمنامه «باند ۵۲» را به پایان رسانده است. دنیل کریــگ بازیگــر اصلی «باند ۵۲» نیز هماکنون مشــغول بــازی در فیلم «چاقوها بیرون» به کارگردانی ریان جانسون است. کمپانی MGM قسمت بیست و پنجم «جیمز باند» را در مشــارکت با آناپورنا پیکچرز ۴۱ فوریه 0۲0۲ اکران خواهد کرد. پخش جهانی فیلم را نیز یونیورسال برعهده خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.