مراسم وداع ترابزون با امیری

Iran Newspaper - - News -

ترابــزون کــه قید اســتفاده از وحیــد امیــری را زده، طی مراســمی با وی رســماً خداحافظی و یادبودی را به وی اهدا کرد. بال چپ ســابق پرســپولیس که یک فصل ناموفق را در لیگ فوتبال ترکیه سپری کرد، از همین سرخپوشان پایتخت و همچنین سپاهان و تراکتور پیشنهاداتی دارد و مشغول بررسی آنها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.