۵۴ درصد باغ های گردو درگیر کرم خراط شد

Iran Newspaper - - NEWS -

محمد رضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه ۵۴ درصد سطح زیر کشت باغ های گردو در ۵۲ استان کشور درگیر آلودگی کرم خراط شده است خواستار همکاری متولیان بخش باغبانی و باغداران برای مبارزه با این آفت شد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.