هاشمیان،‌سرخابی‌ها‌را‌دید‌زد

Iran Newspaper - - خبر -

وحید هاشــمیان دســتیار اول ایرانی مارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی تیم ملی پس از تماشای دیدار پنجشنبه شب پرسپولیس با پارس جنوبی جم به تبریز رفت تا مسابقه دیروز استقالل با ماشینسازی را هم از نزدیک ببیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.