مارکا (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

ادامه لغزشهای بارســلونا و رئال مادرید در فصل جدید لیگ اسپانیا که جدیدترین محصول آن تساوی2-2 یکشنبه شب رئال بــا ویارئال بــود، اتلتیکوماد­ریــد را به صدر جدول فرستاده اما این تیم پایتختنشین نیز پریشــب فقط در سایه گلزنی در دقیقه 90 با نتیجه 3-2 بر ایبار پیروز و پیشاهنگ لیگ شد. مارکا از گرت بیل، مهاجم ولزی رئــال نیــز بابــت نمایشــش طــی دیــدار با ویارئال تمجید کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.