قیمت مرغ به نرخ مصوب رسید

Iran Newspaper - - News -

مهدی یوســفخانی، رئیس اتحادیه فروشــندگا­ن پرنــده و ماهی گفت: امروز قیمت مرغ در مراکز عرضه سطح شهر کاهش یافته و به نرخ مصوب کیلویی 12 هزار و 900 تومان رسیده است. وی اظهار کرد: قیمتها همیشه تابع عرضه و تقاضا هستند که با افزایش عرضه در چند روز اخیر، قیمت مرغ کاهش پیدا کرده و امروز به قیمت مصوب 12( هزار و 900 تومانی) رسیده است./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.