واکنشحامدح­دادیبهشایع­هخداحافظیا­شازتیمملی

Iran Newspaper - - News -

تیم ملی بسکتبال ایران در گروه C جام جهانی 201۹ چین با قبول دو شکست برابر تیمهای پورتوریکو و تونس شــانس صعود به دور دوم مســابقات را از دســت داد. همین موضوع باعث شد تا صحبتهایی درخصوص خداحافظی حامد حدادی از تیم ملی مطرح شود که سنتر و ستاره تیم ملی بسکتبال این گونه پاسخ داد: «تا جایی که در توانم باشــد، به تیم ملی ایران کمک میکنم، فعالً به عشــق پیراهن تیــم ملی و مردم عزیز ایران هســتم. گاهی اوقــات آدم از اردوهــای طوالنی مدت خسته میشود اما دوست دارم با برد تمام شود.» تیم ملی بسکتبال ایران که هیچ امیدی برای صعود به مرحله دوم جام جهانی ندارد، ساعت 17 امروز (چهارشنبه) سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی این رقابتها را برابر اسپانیا تیم دوم رنکینگ جهانی برگزار میکند. ملیپوشان ایران بعد از این دیدار باید رقابتهای خود را در گروه بازندهها و برای تعیین جایگاه نهایی خود دنبال کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.