کالدرون: نیازی نبود درباره دربی با برانکو صحبت کنم

Iran Newspaper - - News -

گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس گفت شاگردانش در پی کسب پیروزی در هر یک از مســابقات بعدی خود هســتند زیرا هر دیداری حکم فینال را دارد. وی در مورد دیدارش با برانکو ایوانکوویچ طی اجاس اخیر مربیان برتر آسیا هم گفت: از او درباره فوتبال ایران پرسیدم و او هم توضیحاتی را ارائه داد. البته نیازی نبود که راجع به دربی قریبالوقوع تهران از وی پرس و جو کنم زیرا دربیها را به اندازه کافی میشناسم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.