ایران-‌کامبوج؛‌با‌هواداران‌زن‌زیرنظر‌فیفا

Iran Newspaper - - News -

خبرگزاری رویترز اعالم کرد نمایندگان فیفا به ایران میآیند تا بر حسن اجرای بازی ۸1 مهرماه تیم ملی فوتبال ایران مقابل کامبــوج در تهران در دور مقدماتی جام جهانی 2022 نظارت داشته و حضور تماشاگران زن را هم در ورزشگاه شاهد باشند. یوسپر مولر، رئیس فدراسیون فوتبال دانمارک که از اعضای کمیته سازماندهی فیفا هم هست، گفت: ما احکام انضباطی خود را صادر میکنیم و در صورت اعتراض محکومین حکم نهایی توســط دادگاه CAS صادر خواهد شــد ولی اینکه اجازه نداشــتن زنان برای ورود به ورزشــگاهه­ا باید با جریمه همراه شــود، واضح اســت. رویترز افزوده است که جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا هم در دیدار اخیرش با مقامهای فوتبال ایران از آنها خواسته بود تمهیداتی بیندیشند که زنان بتوانند در ورزشگاهها حاضر شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.