طالی‌گرندپری‌و‌04‌امتیاز‌المپیکی‌برای‌میرهاشم‌

Iran Newspaper - - News -

در مرحله دوم مسابقات گرندپری که از دیروز در هر 4 وزن المپیکی مردان و زنان در ژاپن آغاز شــده، میرهاشم حسینی تکواندوکار­کشورمان موفق شد با غلبه بر تمامی رقبای خود دومین مدال طالی گرندپری در ســال 2019 را کسب و 40 امتیاز المپیکی شیرین را به حساب خود واریز کند تا یک قدم به کسب سهمیه المپیک نزدیکتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.