حذف اسدی از جمع پرسپولیسیه­ا

Iran Newspaper - - News -

از سوی گابریل کالدرون، ســرمربی آرژانتینی پرسپولیس، محمدامین اسدی مهاجم جوان این تیم از جمع سرخهای تهرانی کنار گذاشته شد. کالدرون این موضوع را به اطالع سران باشگاه هم رسانده و متذکر شده که اسدی نتوانسته است انتظارات فنی موجود را برآورده کند. وی در زمان برانکو ایوانکوویچ نیز بیشتر نیمکتنشین بود ولی شرایطش در قیاس با امروز بهتر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.