آیا سرویسهای ارزش افزوده تعطیل می شود؟

Iran Newspaper - - News -

وزیر ارتباطات در حساب توئیتری خود نوشت: شاید وقتش رسیده باشد که بزودی «کل سرویسهای ارزش افزوده» را برای همیشه تعطیل کنیم. به گزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر خود نوشت: دوستان دیگر به یقین رسیدهاند که در مورد حقالناس هیچ خط قرمزی ندارم. مخصوصاً اگر از جیب مردم دزدی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.