Iran Newspaper

صعود تیم ملی والیبال ایران به فینال قهرمانی آسیا

-

تیــم ملــی والیبــال ایــران در مرحلــه نیمــه نهایــی رقابتهــای قهرمانــی آســیا جمعــه از ســاعت 16 در ســالن 12 هــزار نفــری آزادی مقابــل کرهجنوبــی قــرار گرفــت کــه این مســابقه با نتیجــه 3 بر یــک و با امتیازهای 22 بر ‪25 52،‬ بر ‪25 32،‬ بر 22 و 25 بر 22 به ســود ایران تمام شد. به این ترتیب شاگردان ایگور کوالکوویــ­چ راهی فینال ایــن دوره از رقابتها شــدند و تنها یک گام با کســب ســومین عنــوان قهرمانی در آســیا فاصله دارند. در دیگر دیدار این مرحله دیشب تیمهای استرالیا و ژاپن به مصاف هم رفتند تا حریف شاگردان کوالکوویچ در فینال که ساعت 17:30 امروز برگزار میشود، مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran