«مسی» و دغدغههای یک مصدومیت تازه

Iran Newspaper - - News -

لیونل مسی، مرد سال فوتبال جهان (از منظر فیفا) سهشنبه شب در دیــدار برابر ویارئال در لیگ فوتبال اســپانیا مجــدداً و این بار از ناحیــه پای راســت آســیب دید و بارســلونا را نگران ابعــاد و طول مدت غیبت خود کرد. مســی در نخستین مرتبه حضورش در ترکیب ثابت بارسا در این فصل این تیم را به برد 2-1 مقابل «زیردریاییه­ای زرد» (ویارئال) هدایت کــرد امــا اینک همگان میپرســند آیا پیامد مصدومیت جدیــد او غیبتی از همان دســت خواهد بود که در شــروع فصل جــاری دامان او و آبــی و اناریها را گرفت و 45 روز را شامل شد. گفته میشود که مسی به احتمال قوی به مسابقه شنبه آینده بارســا مقابل ختافه نمیرســد و پزشــکان و مربیان این تیم ترجیح میدهند او را برای دیدار مهمتر مقابل اینترمیالن در لیگ قهرمانان اروپا آماده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.