موندو دپورتیوو (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

شــروع بد بارســلونا در فصل جاری لیگ فوتبال اسپانیا و تالش این تیم برای صید نفرات تازه به قصد رهایی از این وضعیت تبدیــل به گــزارش و عکس نخســت این نشریه شده و بازیکنانی جوان در تیمهای اسپانیول و یوونتود (برزیل) شامل فابیان بهعنــوان اهــداف جدیــد مربیــان بارســا معرفی شدهاند. نگاهی به آغاز مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان 2019 در قطر نیز در موندو آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.