رضا رضایی: ترجمه مجدد اگر تکرارکار گذشته نباشد ایرادی ندارد

Iran Newspaper - - News -

پیامبر صلی اﷲ علیه و آله : هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته نصيب وى خواهد نمود.

نهج الفصاحه ص٦۷۷ ، ح ٤٦03

88769075 تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 88748800 ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.