سردار در تیم منتخب هفته لیگ روسیه

Iran Newspaper - - News -

درخشــش ســردار آزمون طی پیــروزی 3-1 این هفته زنیــت مقابل اورال در لیگ فوتبال روســیه ســبب شد ســایت «هواسکورد» این کشــور وی را در تیم منتخــب هفتــه این لیگ قــرار بدهــد. وی در این دیدارهم یــک گل زد وهم یک پاس گل داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.