آغاز عملیات جذب مهاجم جدید در پرسپولیس

Iran Newspaper - - News -

با ناامید شدن پرسپولیس از جونیور براندائو، مهاجم برزیلی و کم اثر این تیم، عملیات جذب یک مهاجم خارجی تازه برای این باشگاه کلید خورده است. ازآنجــا کــه براندائو انتخاب شــده توســط گابریــل کالدرون بود، محمدحســن انصاریفــر­د مدیرعامــل ســرخها قصد دارد این بــار حــرف اول را در انتخاب مهاجم جدید بزند و تسلیم محض نظر این مربی آرژانتینی نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.