تارتار با مسجدسلیمان­یها فسخ کرد

Iran Newspaper - - News -

مهدی تارتار که به گزینه نخســت هدایت گلگهر ســیرجان تبدیل شــده، دیروز رسماً با نفت مسجدسلیمان، تیم این فصل خود به طور یکطرفه فسخ قرارداد کرد و تالش سران باشگاه خوزستانی برای بازگرداندن وی را بی اثر گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.