مقصودلو در سوئیس، خادمالشریع­ه ویزا نگرفت

Iran Newspaper - - News -

مســابقات شــطرنج ســوئیس از امروز با رقابت 154 بازیکن از 42 کشور جهان آغــاز میشــود و پرهــام مقصودلو به عنــوان نماینده ایــران در ایــن رقابتها شرکت خواهد کرد. در این مسابقات، شطرنجبازان سرشناس و مطرحی چون مگنوس کارلسن، کارونا فابیانو و ویشواناتان آناند حضور دارند و مقصودلو نیز به عنوان بخت چهل و هشتم کسب عنوان قهرمانی، شانس رقابت با بزرگان شــطرنج دنیا را یافته است. ســارا خادمالشــر­یعه، دیگر نماینده ایران در این رقابتها بود که به دلیل عدم دریافت روادید شــانس حضور در مســابقات را از دست داد. خادمالشریع­ه این مسابقات مهم را از دست داد ولی کمترازدو هفته دیگردرمساب­قات جام کارپف شرکت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.