برای بیان واقعیت مبارزه کردیم

Iran Newspaper - - News -

محمدعلی سجادی: شازده کوچولو پرسید: کی اوضاعبهترم­یشه؟ روباه گفت: از وقتی که بفهمی همه چیز به خودت بستگی داره شازده کوچولو: اگرتوعاشق گلهایی باشی که روی ستارهها زندگی میکنند خیلی لذت بخشه که شبها به آسمون نگاه کنی. چون همه ستارهها مثل شکوفههای یک گل سرخ هستن …

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.