گلباران آزادی

گزارش خبرنگاران «ایران» از حاشیه های حضور زنان در ورزشگاه

Iran Newspaper - - صفحه اول -

جهانگیری: یکی از خواسته های مدنی زنان محقق شد ربیعی: برای ورود بانوان به ورزشگاه دغدغه فرهنگی داشتیم روایت جمعی از زنان تماشاگر از حضور در ورزشگاه آزادی بازتاب حضور زنان در رسانههای جهان تیم ملی با خانمها گل کاشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.