پیروزی والیبالیست­ها مقابل آرژانتین در هشتمین دیدار جام جهانی

Iran Newspaper - - News -

تیم ملی والیبال ایران صبح جمعه در هشــتمین مسابقه خود در جامجهانی 91۰۲ ژاپن با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربــه به مصاف آرژانتین رفت و موفق شــد با نتیجه ۳ بــر ۲ ایــن تیم را شکســت دهــد. پوریا یلــی، ملیپوش جوان کشــورمان با کسب ۸1 امتیاز به عنوان امتیازآورت­رین بازیکن ایران معرفی شد. شاگردان کوالکوویچ در نهمین بازی فردا (یکشنبه) از ساعت ۰5:۳1 به مصاف ژاپن خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.