مرگ زائر دوچرخه سوار

Iran Newspaper - - News -

زائر دوچرخه سوار یزدی در کربال بر اثر تصادف جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید حسین شجاع الســاداتی یکی از زائران یــزدی که بــا دوچرخــه از مرز بــه کربال رفته بود بر اثر تصادف با کامیون جان خود را از دست داد. بنا به وصیت خود مرحوم، پیکر وی در نجف به خاک سپرده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.