مقاومت تا همه پرسی

همه سرزمین فلسطین باید آزاد شود از بحر تا نهر؛ همه فلسطینیان بازگردند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

منشور هفت گانه آزادی قدس

۱- محدود کردن مبارزه برای فلسطین به مسأله فلسطینی و عربی، خطایی فاحش است ۲- هدف مبارزه، آزادی همه سرزمین فلسطین و بازگشت همه فلسطینیان است ۳- از اعتماد به دولتهای غربی و مجامع جهانیِ وابسته به آنها باید پرهیز کرد ۴- راهاندازی جنگهای داخلی ترفندهایی برای سرگرم کردن جبهه مقاومت است ۵- سیاست عمده امریکا، عادیسازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه است ۶- همه باید ملت فلسطین را برای تداوم مبارزه یاری دهند و دست او را پر کنند ۷- فلسطین باید با همهپرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی اداره شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.