سوشا اميدوار به جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در فاصله چند ماه تا جام جهاني روسيه سوشا مكاني بار ديگر به فوتبال ايران برگشته و پيراهن صنعت نفت آبادان را برتن كرده است. مكاني جمعه براي نخستين بار مقابل پارس جنوبي در تركيب صنعت نفت به ميدان رفت تا تواناييهاي فني خود را بار ديگر نمايش بدهد. مكاني اگرچه در سالهاي گذشته حواشي بسياري را تجربه كرده اما چندين بار توسط كيروش به تيم ملي دعوت شده و در بازيهاي مقدماتي جام جهاني نيز يك بار مقابل سوريه در سرمبان مالزي به ميدان رفته است. با توجه به اينكه كيروش به مكاني در گذشته اعتقاد داشت، سوشا اميدوار است بتواند با حضور و عملكرد خوب در تركيــب صنعت نفت بار ديگر به اردوي تيم ملي دعوت شــود و يكي از دروازهبانهاي حاضر در جام جهاني روسيه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.