سورپرايز كي روش عابدزاده است؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در شرايطي كه به نظر ميرسد جنگ اصلي براي پيراهن شماره يك تيم ملي در جام جهاني بين بيرانوند و مظاهري باشد، شايد كي روش مثل 4 سال قبل كه يكباره عليرضا حقيقي را گلر شماره يك تيم ملي كرد، ايــن بار هم ســورپرايز ويژهاي براي دروازه تيمش داشته باشد و از عابدزاده در روسيه استفاده كند. بعضي از كارشناسان اعتقــاد دارند ســورپرايز اصلي كي روش بــراي جام جهاني، ميتوانــد معرفي امير عابــدزاده فرزند احمدرضــا عابدزاده كه روزي با لقب عقاب در ورزشگاهها تشويق ميشــد، درون دروازه تيم ملي باشد. سن و ســال عابدزاده در كنار لژيونر بودن او و همچنين تمرينــات حرفهاي و نگاه خوبي كه بــه فوتبــال دارد، ميتوانــد از جمله بهانههاي كي روش براي بازي دادن به امير در جام جهاني تلقي شود. عابدزاده با تجربه بــازي در ليگ پرتغــال و مقابل تيمهايي چون اسپورتينگ ليسبون، بنفيكا و پورتو ميتواند يــك انتخاب ويژه از ســوي كي روش باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.