علي نژاد، ريیس کمیته هماهنگي مسابقات جهاني «تاي چي» شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مهدي علينژاد از ســوي فدراسیون جهاني ووشو بهعنوان رییس کمیته هماهنگي مســابقات جهاني «تاي چي» منصوب شد.

سومین دوره این رقابتها، طي روزهاي پنج تا دهم مهرماه به میزباني بلغارستان و در شهر «بورگاس» برگزار ميشود که بر همین اســاس، علينژاد رییس فدراسیون ووشوي کشورمان از سوي فدراســیون جهاني بهعنوان رییس کمیته هماهنگي این مسابقات منصوب شد. او روز 31 اردیبهشــت ماه راهي شــهر بورگاس ميشود تا همراه با «بایرن جیکوبس» مدیر برگزاري رویدادهاي فدراسیون جهاني ووشو از امکانات میزبان براي برگزاري مناسب رقابتهاي جهاني تاي چي بازدید کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.