مسابقات بینالمللی فیوچرز آفریقای جنوبی پایان کار تنیسور ایرانی با مقام سومی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نداف از ایران جایگاه سوم رقابتهای بینالمللی تنیس فیوچرز آفریقای جنوبی را از آن خــود کرد. در حالی رقابتهای بینالمللی تنیس فیوچرز به میزبانی آفریقای جنوبی پیگیری شد که از بین تنیسورهای حاضر در جدول اصلی مسابقات، حمیدرضا نداف از ایران در جایگاه ســوم ایستاد. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات نداف برای رسیدن به دیدار پایانی بازیها به مصاف نماینده آرژانتین رفت و در پایان با نتیجه 6 بر یک و 2 بر 6 از حریف خود شکست خورد و به همراه تنیسوری از آمریکا در جایگاه ســوم رقابتها ایستاد. به این ترتیب نماینده کشورمان با قرار گرفتن در جایگاه سوم مســابقات به کار خود در این بازیها پایان داد. مســابقات بینالمللی تنیس فیوچرز امروز با معرفی برترینهای بخش انفرادی به پایان میرســد. این مســابقات به مدت یک هفته به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.