هفته دوازدهم (یکشنبه )97/8/20

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بادران تهران........................................................................... ملوان بندرانزلی ساعت ،14:30 ورزشگاه نفت (تهرانسر) تهران آلومینیوم اراک .............................................................. کارون اروند خرمشهر ساعت ،14:30 ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک نود ارومیه ................................................................................... قشقایی شیراز ساعت ،14:30 ورزشگاه تختی ارومیه اکسین البرز ................................................................ خونه به خونه مازندران ساعت ،14:30 ورزشگاه انقالب کرج فجرسپاسی شیراز ................................................................... شهرداری تبریز ساعت ،14:30 ورزشگاه پارس شیراز مس کرمان ..................................................................... پرسپولیس پاکدشت ساعت ،14:30 ورزشگاه امام علی (ع) کرمان شهرداری ماهشهر .................................................................... مس رفسنجان ساعت ،15:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.