مصاف‌با‌قزاقستان‌برای‌ مدال‌طال

راهیابی پورشیب به فینال لیگ جهانی کاراته چین

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرگروه تیم ملی کاراته کشورمان با غلبه بر رقبای خود به دیدار نهایی مسابقات لیگ جهانی در چین راه پیدا کرد. در آخرین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری «آ» در ســال 2018 که با حضور 1176 کاراتهکا از 80 کشــور بــه میزبانی چین در شــهر «شانگهای» آغاز شده، ذبیحا... پورشیب در وزن -84 کیلوگرم به دیدار پایانی راه پیدا کرد. او پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم حریفانی از چینتایپه، ژاپن، مصر، چین و روسیه را شکســت داد تا به فینال رســید. او در دیدار فینــال باید به مصاف کاراتهکای قزاقستانی برود. پورشیب امروز برای کســب نشــان طال به مصاف «ایگور چیخامارف» از قزاقستان میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.