یوونتوس به رکورد پاریسنژرمن رسید

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

یوونتوس با رکــورد بهترین شروع در میان پنج لیگ اول اروپا بعد از 15 هفته برابر شــد البته از زمانــی که پیروزی، ســه امتیازی شده اســت. بیانکونری با پیروزی یک بــر صفــر برابر اینتــر جمع امتیازات خود بعــد از 15 بازی را به 43 رساند چون تنها یک تساوی یک بر یک با جنوا داشــته و بقیه بازیهایش را برده به این ترتیب با رکورد 43 امتیازی پاریسنژرمن بعد از 15 بازی که در همین فصل به دســت آمد، برابر شــد. قهرمان فرانسه 14 بازی ابتدایی خود را برد امــا در دو بازی آخرش برابر بوردو و استراسبورگ به تساوی رسیده.

یوونتوس کــه با این پیروزی 14 امتیــاز از اینتر پیــش افتاد، در مجمــوع 32 گل زده و 8 گل خورده اســت. ماریو مانجوکیچ هم کــه تک گل این بــازی را با ضربه سر شیرجه وار خود به ثمر رساند، مهره شــانس یوونتوس است و در هر 27 بازی که این مهاجم کروات در لیگ گل زده، تیمش به پیروزی رسیده. او ســابقه گلزنی به التزیو، ناپولی، میــان و اینتر یعنی چهار تیم بزرگ دیگر ایتالیا را دارد.

دفــاع یوونتــوس هــم در هفتههای اخیر عالی بوده، این تیم بعد از آنکه در ســه بــازی متوالی لیگ گل خورد در چهار هفته اخیر کلینشیت کرده.

اینترمیــان هم در 10 بازی قبلــی خود در ســری موفق به گلزنی شده بود که این روند پایان یافت.

ســان- هتل الوری یک هتل 5 ستاره شــیک است که از نظر امنیتــی رخنهناپذیــر معرفی میشــود. مدیران این هتل به درخواســت باشگاه منچســتر، تیم امنیتی خود را تقویت هم کردهاند تا مشــکلی بــرای مورینیو پیش نیاید.

سان- تصاویری از داخل هتل الوری، محل اقامت مورینیو در شهر منچستر. آقای خاص از زمانی که مربی منچستر شده، دو سال و نیم است در این هتل زندگی میکند و تاکنون 769 هزار پوند خرج اقامتش در آن شده است. این 3 برابر قیمت یک خانه معمولی در انگلیس است که حدود 240 هزار پوندی میشود. در این هتل نقاشــیهای اصل از هنرمندان معروف به دیوارها آویزان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.