شجاع قول داد؛ دیگر اعتراض نمیکنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

شــجاع خلیلزاده مدافع سرخپوشان که طی فصل جاری توانسته است از نظر کیفی روند مناســبی را طی کند و عملکرد خوبی در جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ بجا گذارد، اعالم کرد به دنبال این است تا در ادامه بازیها با تسلط روی شــرایط عصبی خود از اعتراضات بــه داور و بازیکن حریف کم کند. طی دیدارهای اخیر در کنار تمجیدهایی که درباره نمایش فنی این بازیکن میشد، درگیریهای این بازیکن و چالش او با داور و بازیکن حریف به مســالهای برای انتقاد از او تبدیل شــده بود. با این حال خلیلزاده که اکنون در 29 ســالگی و اوج تجربه از نظر فنی، یک مهره تاثیرگذار در خط دفاعی پرسپولیس محسوب میشود، امیدوار است بتواند با تصمیم جدید خود از فشار و انتقاداتی که نسبت به او میشود، کم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.