سه خرید جدید سایپا به پلیآف نرسیدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم ســایپا کــه هفته قبــل در دیدار خانگی بــه برتری 4 بر صفــر مقابل مینروا پنجاب هند رسید، روز سهشنبه در ورزشگاه جاســم بن حمد دوحه به مصاف الریان قطر خواهد رفت. شــاگردان علی دایــی بعد از انجام سه جلســه تمرینی در تهران، ساعت ۰3:۲۱ ظهر دیروز (یکشنبه) از فرودگاه امام خمینی به ســمت دوحه قطر پرواز کردند تا دو جلســه تمرینی در دوحه داشته باشند و آماده دیدار آسیایی مقابل الریان قطر شوند.

اما ســایپا در حالی راهی دوحه شــده که محمدامیــن منوچهری، امید جهانبخش و محمد ابراهیمی به دلیل عدم صدور کارت بازی از ســوی ایافسی در تهران ماندند و در فهرســت دیدار برابــر الریان قطر حضور نخواهنــد داشــت. احتماال تاخیــر در ارائه مدارک این سه بازیکن از سوی باشگاه سایپا موجب شــده تا کارت بازی آنها برای دیدار آسیایی مقابل الریان قطر، از سوی ایافسی صادر نشود چراکه منوچهری، جهانبخش و ابراهیمی در فهرست مسابقه اخیرشان برابر مینروا پنجاب هند نیز حضور نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.