شکست ترابزون با ایرانیها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تیم ترابــزون اســپور در خانه خود شکســت تلخی را تجربه کــرد. این تیم که در رده ششــم جدول سوپرلیگ ترکیه حضــور دارد بــا دو گل سیســه مهاجم ســنگالی آالنیا اسپور مغلوب این تیم رده دوازدهمی شد. وحید امیری و سیدمجید حسینی از ابتدا در ترکیب تیمشان بودند و تعویض هم نشــدند. در این بازی بایانو بازیکن برزیلی آالنیا اسپور یک پنالتی هم از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.