کاتای تیمی بانوان در امارات نقره گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کاراته بانوان دست پر از لیگ جهانی برمیگردد

کاتای تیمی بانوان ایران در فینال لیگ جهانی امارات مقابل تیم ایتالیا قرار گرفت و با پذیرش شکست مقابل این تیم صاحب مدال نقره این رقابتها شد. در سومین و آخرین روز از پیکارهای لیگ جهانی کاراتــه وان در دبی امارات که با حضور 7۳7 کاراتهکا از 6۸ کشور پیگیری شد، کاتای تیمی بانوان ایران با ترکیب مهسا افسانه، پریسا رحمانی و مائده نصیریپی موفق شــد با کسب بیشــترین امتیاز بهعنوان تیم اول راهی دیدار فینال شــود. این تیم برای کسب مدال طا به مصاف تیم ایتالیا رفت و امتیاز ۸۰/۴۲ را کسب کرد و تیم ایتالیا به امتیاز ۴/۴۲ رســید تا تیم ایران عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند و صاحب مدال نقره شود.

تیم کشــورمان ابتدا در گروه یک با تیمهای کرواسی، روسیه، اسلواکی، الجزایر و اســترالیا همگروه بود که موفق شــد امتیاز 6۲/۳۲ را کسب کند و بهعنوان تیم اول به دور دوم صعود کند. در دور دوم هم با تیمهای کرواسی، روسیه و استرالیا مبارزه کرد و امتیاز ۴۳/۳۲ را به دست آورد و بهعنوان تیم اول به فینال راه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.