والورده:جبرانمیکنیم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ارنســتو والورده اگرچه اعتراف کرد بارسلونا در برد مقابل رئــال وایادولید بهترین بازیاش را انجام نداده اما باور دارد تیمش به زودی فرم ایدهآل خود را پیدا میکند.

بارسلونا بعد از تساوی بدون گل ناامیدکننده در زمین اتلتیک بیلبائو با پنالتی لیونل مسی به پیروزی رســید. والورده با وجود آگاهــی از افت اخیر تیم، پیشبینی نمیکند این افول زیاد دوام داشته باشد: «در نیمــه اول به اندازه کافــی در خط حمله روان بازی نمیکردیم و سرعت الزم را در حرکت با توپ نداشتیم. آنها سیستم بازیشان را عوض کرده بودند و ما روان بازی نمیکردیم. دروازهبان آنها فوقالعاده بود، گاهــی اوقات باید بازی را اینطوری برد و بازی سهشنبه با لیون برای ما چالش متفاوتی است. فکر میکنم تیم آماده است تا بهترین بازیاش را انجام دهد و جبران کند. نمیشــود در هر بازی درخشان بود اما چهار بــازی مهم در پیش داریم و ما گام به گام جلو میرویم.»

منظور او بازی با لیون در لیگ قهرمانان، سویا در اللیــگا، رئال مادرید در جــام حذفی و رئال در اللیگا است.

او به طور خاص به دو بازیکن اشاره کرد، جرارد پیکــه که عملکــرد خوبی داشــت و کوین پرینس بواتنگ که انتقادآمیز بود: «پیکه بازی خیلی خوبی داشــت، او معموال خوب بازی میکند. حاال دیگر از تیم ملی هم کناره گرفته و ذهن و جسمش درگیری از این بابت ندارد، برای همین بیشتر از همیشه بازی میکنــد. بواتنگ زمان بدی بــه تیم ما آمد و وقتی شما با مکانیسمهای یک تیم آشنایی کامل ندارید، کارتان ســخت میشود. او البته به ما کمک کرده و خواهد کرد.»

والورده که تیمش قبل از این بازی سه تساوی پیاپی با والنســیا و اتلتیک بیلبائــو در لیگ و رئال مادرید در جام حذفی داشــت، در پاســخ به سوالی درباره پنالتی زدن لیونل مسی گفت: «هیچ نگرانی از این بابت ندارم، مطمئنم باز هم موفق میشود. با لئو خیال آدم راحت است.»

والورده سابقه 410 بازی، مربیگری در اللیگا را دارد و از این حیث در رتبه پانزدهم است. بارسلونا از 24 بازی 54 امتیاز گرفته، این کمترین میزان امتیاز یک تیم صدرنشین بعد از فصل 2006-2007 است که بارســلونا از 24 بازی 49 امتیاز گرفت. وایادولید با این باخــت در رده پانزدهم ماند و همچنان خطر ســقوط را حس میکند اما سرخیو گونزالس مربی 42 ساله خوشبین اســت: «روحیه خوبی گرفتیم. بــازی خوبی کردیم و ســربلند از نوکمپ میرویم. از بازیکنانــم راضیام، آنها تاکتیکها را خیلی خوب اجرا کردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.