هدایت مس در اختیار فرزاد حسینخانی

جدایی دستنشان از کرمانیها قطعی شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران * محاسبه امتیازات تیم ملوان با -

مدیران باشگاه مس کرمان هفته گذشته در اقدامی عجیب اعالم کردند نادر دستنشــان سرمربی این تیم در هفته بیست و سوم لیگ یک استراحت کرده و همراه تیم برای بازی با تیم نود به ارومیه ســفر نخواهد کرد. پس از این تصمیم، پرویز ابراهیمی مدیرعامل باشگاه مس کرمان اعالم کرد فعال قصد برکناری نادر دستنشــان را ندارد و فقط یک بازی به او اســتراحت داده شده! صحبتی که از همان ابتدا هم مشــخص بود چندان واقعیت ندارد و باشــگاه کرمانی در واقع به دنبال راهکار قانونی برای قطع همکاری بیدردســر با دستنشــان است. در هر صورت پس از تساوی بدون گل تیم مس کرمان مقابل نود ارومیه و بازگشت این تیم به شــهر کرمان، تمرینات کرمانیها باز هم بدون حضور دستنشــان برگزار میشود و فرزاد حســینخانی مسوولیت فنی تیم را در بازیهای آینده بر عهده خواهد داشت. با توجه به این وضعیت و به احتمال فراوان طی یکی، دو روز آینده قطع همکاری باشــگاه مس کرمان با دستنشــان قطعی خواهد شد. همچنین مدیران باشــگاه کرمانی در جلسه هیات مدیره این باشگاه که شنبه برگزار شد، تصمیم گرفتهاند فعال تا پایان فصل با اضافه کردن یک مربی کرمانی به کادرفنی تیمشان، هدایت این تیم را به فرزاد حسینخانی بسپارند.

هفته بیست و چهارم لیگ یک

سهشنبه 97/11/30 استقالل جنوب تهران ................................................................. مس رفسنجان ورزشگاه: شهدای اسالمشهر، ساعت 14:15 داور: ابوالفضل دوستی، کمکها: بابک عباسقلیزاده، حسین سلیمانی گلگهر سیرجان ......................................................................... ملوان بندرانزلی ورزشگاه: امام علی (ع) سیرجان، ساعت 14:15 داور: مهدی نجار، کمکها: مهدی سیفی، علی رعیت بادران تهران ...................................................................... خونهبهخونه مازندران ورزشگاه: نفت تهرانسر، ساعت 14:15 داور: سعاد وفاپیشه، کمکها: احمد کاظملو، رامین بابایی آلومینیوم اراک ..................................................................................... نود ارومیه ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک، ساعت 14:15 داور: وحید مالکی، کمکها: احسان تیموری، بهزاد پناهی مس کرمان ..................................................................................... قشقایی شیراز ورزشگاه: امام علی (ع) کرمان، ساعت 14:15 داور: محمدرضا مهرگان، کمکها: عباس پورحیدری، حامد تازهپور گلریحان البرز............................................................. شاهین شهرداری بوشهر ورزشگاه: انقالب کرج، ساعت 14:15 داور: سیدعلیاصغر مؤمنی، کمکها: اسماعیل احمدی، دانیال باشنده شهرداری ماهشهر ............................................................ کارون اروند خرمشهر ورزشگاه: شهدای ماهشهر، ساعت 14:45 داور: ایمان کهیش، کمکها: حامد صفایی، عدنان پیروی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.