نشست خبری یعنی این!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر کنایه دل پیرو به رونالدو -

رقابتهای لیگ NBA به واســطه حضور ستارههای بزرگ دنیای توپ و حلقه، همیشه با استقبال فراوانی همراه است. استقبالی که حتی به دنیای رسانهها نیز کشیده میشود. لبران جیمز بیتردید مهمترین و شهیرترین ستاره فعلی NBA به شمار میرود که به شدت مورد توجه رسانههاست. نشست خبری بازی آلاستار لیگ بسکتبال NBA با حضور لبران جیمز برگزار شد و به شدت با استقبال همراه بود. لبران جیمز فوق ستاره NBA در این نشست که با حضور پرتعداد و قابل توجه رسانهها برگزار شد به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.