سلطه دو غول تکنولوژی بر بازار حسگرهای اثر انگشت در موبایل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- بــه گفته تحلیلگران، دو شرکت کوالکام و مدیاتک با فناوریهای جدید در حوزه حســگرهای اثر انگشــت بازار آن را در ســال آینده تصاحب خواهند کرد.

با توجه به آنکه در سالهای اخیر شرکتهای تولیدکننده موبایل به دنبال تولید و عرضه گوشــیهای هوشــمند با حاشیه باریک و ضخامت بسیار کم هستند، بنابراین تقاضا برای حسگرهای اثر انگشت یکپارچه با صفحه نمایش و یا سنسورهای پیشرفتهای که قابلیتهای جدید و کاملتری را داشته باشد، نیز به همان نسبت افزایش یافته است.

به تازگی کارشناسان برآورد کردهاند که شرکتهای کوالکام و مدیاتک در ســال ۹۱۰۲ میالدی قادر خواهند بود فناوریهای جدیدی را به حسگرهای اثر انگشت بیاورند و به تکمیل و توسعه آن کمک کنند و در نهایت، بازار این محصول و فناوری جدید را به خود اختصاص دهند.

بنابراین انتظار میرود که دو شرکت کوالکام و مدیاتک به زودی در آیندهای نزدیک تمامی رقبای خود را در این حوزه کنار زده و جایگاه نخســت صنعت تولید حسگرهای اثر انگشت برای گوشیهای هوشمند اندرویدی را از آن خود کنند.

گفته میشــود مدیاتک در سال آینده میالدی از تمامی شرکتهای لنوو، شیائومی، هوآوی، ویوو و بسیاری دیگر از تولیدکنندگان موبایل سفارش تولید حسگر اثر انگشــت اپتیکال خواهد گرفت این در حالی است که سامسونگ سفارش این محصول را به کوالکام داده است.

پیشتر نیز گفته شده بود میزان استفاده از فناوری اسکنر و حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش در گوشیهای هوشمند سال آینده ۰۱ درصد رشد و افزایش پیدا خواهد کرد که حاال طبق تازهترین گزارشهای منتشر شده میتوان صحت خبر قبلی را تایید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.